+45 2174 5072 info@ribecykeltrailer.dk

Samlevejledning

Sådan samler du let din nye cykeltrailer
Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse

Trin 1

Kravebøsning bankes i hjulets leje fra hver side. Planskive og afstandsstykket påsættes bolten og føres gennem hul A. Påfør fra hver side en planskive, afstandsstykke og låsemøtrik i givne rækkefølge. Dette gøres for hvert hjul.

Trin 2

Bank blindpropperne i de anviste huller.

Trin 3

Hjulene påsættes som vist og førnævnte 8 mm låsemøtrik spændes.

Trin 4

Kassen påsættes som vist.

Trin 5

Kassen ses ovenfra. 6x30 mm bolte føres gennem hullerne betegnet med B, 6 mm planskiver skrues påmonteres fra undersiden af stellet.

Trin 6

Hængslerne sættes fast som vist på billede 1 og spændes fast med 6 stk. 4x10 mm bolte, skiver og møtrikker. Det er vigtigt af hængslerne vender med drejeleddet væk fra kassen. Bagefter fastsættes låget som vist på billede to med 6 stk. 4x10 mm bolte, skiver og topmøtrikker.

Trin 7

Bøjlen skrues fast på stellet med 2 stk. 6x35 mm bræddebolte og spændes fast med 2 stk. 6 mm planskiver og topmøtrikker ved at føre skruer gennem de to yderste huller og spænde fast med spændeskiver og topmøtrikker.

Trin 8

Trækstangen fastgøres ved at føre skruer gennem det midterste hul på foregående tegning og den nederste hul. Den øverste 6x100 mm bræddebolt fastgøres med en 6 mm spændeskive og topmøtrik. Nederst fastgøres trækstangen med en 10x16 mm bolt. Beslag påføres trækstangen og en 6x40 mm skrue føres gennem og spændes med en 6 mm planskive og møtrik, Wiren fastgøres indvendigt i hullerne på siden af kassen og på indvendig side af låget i hver side.

Trin 9

I låget bores et hul med en diameter på 19mm. I kassen et hul på 8mm. Disse huller skal placeres som vist på tegningen og direkte over hinanden. Låsen placeres i låget og låsepal i kassen. For at montere spændemøtrikken drejes nøglen 90° og spændemøtrikken kan påsættes. Nøglen kan fjernes når låsen er låst og oplåst.